Standardne kičme – osnovna svrha plastičnih transportera, popularno nazvanih kičme je da bezbedno sprovodi kablove sa poda do ispod stola. Ispunjavaju visoke I estetske I ergonomske zahteve. Dostupne su u belo, sivoj I crnoj boji.

Spiralne kičme – veoma pouzdano sprovode I štite kablove od poda do ispod stola I to za širok dijapazon različitih visina stolova, posebno za podižuće stolove. Veoma lako se postavlja, gornji deo se ušafi u sto, provuku kablovi I spusti na pod.

Preporučujemo za sve vrste kancelarija i sala za sastanke.

O proizvodu

Prednosti: u posebnim pregradama sprovode energetske I komunikacione kablove; doprinose da radni proctor bude uredniji.

Povezani proizvodi