Svet u kome živimo, satkan je od veza i odnosa koje uspostavljamo sa okolinom i bližnjima. Poslovni uspeh čoveka ili kompanije, kao i kvalitet i punoća života najuže su povezani sa sposobnošću uspostavljanja, održavanja komunikacija sa klijentima, partnerima i prijateljima. Komunikacija zauzima mesto odmah pored disanja, hrane i odevanja. Komunikacioni uređaji, naručito mobilni, postaju nerazdvojni deo čovekovog habitusa. To je činjenica koju ne treba smesti sa uma prilikom projektovanja radnog, životnog i svakog drugog prostora gde savremeni čovek obitava. Radno okruženje se neprestano prilagođava savremenim zahtevima poslovnih procesa i dnevnih aktivnosti zaposlenih, uz stalno podizanje ergonomskih normi. Savremene kancelarije su široke i svetle, vodi se računa, ali ne samo o svetlosti i zvuku, sve se čini da bi se olakšala komunikacija.

Da bi se svi osećali bolje i nesmetano razvijali sve svoje radne i druge potencijale. Radno mesto se iz fizičkog sveta transformiše u e-place, i može biti bilo gde gde postoji tačka pristupa. U prostorima opremljenim za sastanke, zajednički kreativan ili kontemplativni samostalan rad, obuke, treninge, b2b sastanke, primanje i slanje pošte, video konferencije, neformalne sastanke, ali i kod kuće, na aerodromima, u hotelima, i svim ostalim mestima između posla i kuće. Svi prostori se prilagođavaju našoj potrebi za neprestanom komunikacijom.

Jer raditi znači komunicirati. Družiti se i voleti znači komunicirati. Živeti znači komunicirati.

Kancelarija

Kuća