NOSAČI KONEKTORA

Carrier Keystone 1

Carrier Keystone 2
ports/W,B

Carrier VGA

Carrier Display port

Blind module

Cable carrier set
(not for Desk UP and
Frame with cover)

DATA KONEKTORI

RJ45 CAT6
(CAT6 coupling socket / socket | Front: RJ45
female (Keystone fixing),
back: RJ45 female Unshielded

RJ45 CAT6
Front: RJ45 female(Keystone fixing),
Unshielded

Connector CAT-6A Network 8P8C RJ-45
QuickPort 8 Wire Twisted Pair, 25mm
cable, female to female

RJ45 CAT6
(CAT6 coupling socket / socket | Front:
RJ45 female (Keystone fixing),
back: RJ45 female Shielded

RJ45 CAT6
Front: RJ45 female (Keystone fixing),
Shielded

Connector CAT-6A Network 8P8C RJ-45
QuickPort 8 Wire Twisted Pair, Shieldeed,
25mm cable, female to female

USB 3.0
USB 3.0 A/A | Front: USB socket A | Back:
USB socket A (Keystone fixing)

USB 3.0
Front Panel-Mount Type A Female /Back
Front Panel-Mount Type A Female

USB C
USB C port: Keystone fixing

MULTIMEDIJA KONEKTORI

HDMI keystone modul Front: HDMI female
(Keystone fixing),
back: HDMI female

HDMI Female to Female Panel Mount
Front: HDMI female panel mount,
back: HDMI female panel mode, cable
25mm

Display port Female to Female Panel Mount
Front: Display port female panel mount,
back: Display port female panel mount

VGA Female to Female Panel Mount Front:
VGA female panel mount,
back: VGA female panell mount , cable 25mm

Audio Female to Female Panel Mount
Front: Audio female panel mount,
back: Audio female panel mode

Kroz modularnost obezbedjujemo: brzu isporuku  • mogućnost lake promene komunikacionih modula i kablova u toku izvođenja projekta • ali i naknadne mogućnosti promene komunikacionih modula i kablova od stane korisnika

Sam kupac lako može menjati komunikacione module ukoliko se za to pojavi potreba, kao i da menja kablove dužim ili kraćim po potrebi.

Modularnost proizvoda ima tri nivoa:

Digitel isporučuje proizvode prema preciznom zahtevu kupca po boji, broju energetskih utičnica, broju i vrsti komunikacionih utičnica, opremljene kablovima potrebnih dužina. Distributer, odnosno izvođač ima mogućnost da u panele koji su već opremljeni energetskim utičnicama sam ugradjuje po potrebi različite komunikacione utičnice u za to predviđena mesta. Uz standarno kablirane uređaje dostavlja dodatne kablove potrebnih dužina