UPD

- Universal Power and Data
  • UPD je univerzalna strujna i data priključna kutija, visoko modularna i podesna za postavljanje na različite pozicije u prostoru (ispod, iznad i u stolu) uz pomoć različitih nosača.
  • U kombinaciji Desk nosačem koji zadovoljava najviše zahteve pouzdanog pričvršćivanja bez modifikacije radne površine dozvoljava čak dve opcije pričvršćivanja sa donje ili sa gornje strane površine radnog stola.
  • Čini osnovni funkcionalni deo Conference seta.
  • Sa odgovarajućim nosačima može biti postavljen kao panel u rek orman, u nosač kablova ispod stola, ili se može koristiti i kao napredan i visoko pouzdan produžni kabal.
  • Omogućava smeštanje velikog broja strujnih utičnica i komunikacionih modula i napajanje iz više izvora.
  • Pouzdan/ prenosiv/ prilagodljiv/ modularan.

Dostupni moduli

Moduli