Pop Up

- push and plug
  • Digitel POP UP je konstrukcijski tako rešen da zauzima najmanji deo radne površine. Lako se ugrađuje u standardni otvor prečnika 80mm.
  • Laganim pritiskom na gornju površinu aktivira se mehanizam koji automatski podiže uređaj u radni položaj. U kućište sačinjeno od najfnijeg aluminijuma i plastike ugrađujemo različite strujne utičnice, USB punjač, ili RJ45 data module, prema potrebama korisnika. Sa poklopcem od inox-a, Pop Up je idealno rešenje za kuhinje.

Dostupni moduli

Moduli