Nosači monitora i desktopa

Nosači monitora pored toga što olakšavaju komunikaciju, jer monitora čine mobilnim, doprinose održavanju zdravlja zaposlenih i urednosti radnog mesta. Pored različitih nosača za jedan ekran u pondi su nosači za više ekrana.