Kičme

Plastični transporteri kablova, popularno nazvani kičme služe da sprovedu kablove sa poda do dna stola. Zadovoljavaju visoke estetske i ergonomske zahteve. Dostupni su u tri boje: bela, siva i crna.