Multimedia

Prenos zvuka, slike i filma povezivanjem mobilnih uređaja sa stacionarnim u prostoru sve češći je zahtev, jer podiže nivo kvaliteta i brzinu komunikacije.